Glostrup Radikale VenstreBestyrelsen

https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/02/Thomas-720x1280.jpg

Thomas Skov Andersen

FORMAND
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/03/Lise-720x1280.jpg

Lise Sustmann Allen

NÆSTFORMAND
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/02/Bent_bestyrelsen-1-720x1280.jpg

Bent Filstrup

KASSERER
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/03/Birgit.jpg

Birgit Boelskov

SEKRETÆR
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/01/Mille_DSC6078-1-720x1280.jpg

Emilie Borch Sloth

SPIDSKANDIDAT
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/02/Jesper-720x1280.jpg

Jesper Knudsen

KAMPAGNELEDER
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/03/Juliette2.jpg

Juliette Forneris

WEBMASTER
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/03/Jorgen-1-720x1280.jpg

Jørgen Boelskov

MEDLEM
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/01/Mikkel-4-720x1280.jpg

Mikkel Bay

KANDIDAT
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/03/Nicolai-720x1280.jpg

Nicolai Ringkjær Skafte

KANDIDAT
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/02/IMG_3763-720x1280.jpg

Pia Bach

KANDIDAT
https://usercontent.one/wp/glostrupradikale.dk/wp-content/uploads/2021/01/radikaleglostruphvidtekstmagentalogo.png
Kontakt

Formand

Thomas Skov Andersen

Sådan kan du deltage
Radikale Venstre
Call Now Button