Arbejdsmarked

Sammen skaber vi en kommune, som tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere, der er stolte af at arbejde i Glostrup Kommune. Hvor arbejdspladserne fokuserer på ledelse, teamwork og trivsel, og forstår at løfte, udvikle og anerkende den enkelte medarbejdere

Vores budskab

Glostrup Kommune skal være en kommune, hvor alle medarbejdere værdsættes og trives i deres job, og med arbejdspladser der sikrer mangfoldighed, faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø for alle
Dagtilbud
Dagtilbud i Glostrup Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads
Skole
Glostrup Skole skal være en attraktiv arbejdsplads
I arbejde
Glostrup Kommune skal sikre at alle får uddannelse og arbejde
SoSu
Glostrup Kommunes social- og sundhedssektor skal være en attraktiv arbejdsplads

Læs hele vores arbejdsmarkeds-politik her

Glostrup Kommune skal være en kommune, hvor alle medarbejdere værdsættes og trives i deres job, og med arbejdspladser der sikrer mangfoldighed, faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø for alle.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi en kommune, som tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere, der er stolte af at arbejde i Glostrup Kommune. Hvor arbejdspladserne fokuserer på ledelse, teamwork og trivsel, og forstår at løfte, udvikle og anerkende den enkelte medarbejdere.

 
Dagtilbud i Glostrup Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads  

 • Ansatte i dagtilbud, der dedikerer mange år af deres arbejdsliv til kommunen skal værdsættes, og de konkrete belønninger skal udvikles i samarbejde med fagpersonalet.
 • Ansatte i dagtilbud tilbydes opkvalificering, som f.eks. meritpædagoguddannelse, diplomuddannelse eller lignende videreuddannelser efter 5 sammenhængende års ansættelse i kommunen.
 • Ansatte skal have deres kutymefridage tilbage for juleaften, nytårsaften og Kristi Himmelfart.
 • Det skal være muligt at forhandle tilskud ved særlige videreuddannende specialiseringer.

 
Glostrup Skole skal være en attraktiv arbejdsplads

 • Gode muligheder for efteruddannelse og opkvalificering af pædagoger og lærere.
 • Kompetenceudvikling til specialområdet.
 • Løn til pædagoger og lærere på niveau med nabokommunerne inden for 5 år.
 • Medarbejdere til daglig rengøring og vedligehold ansættes af skolen.

 
Glostrup Kommune skal sikre at alle får uddannelse og arbejde

 • Alle med behov skal have hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.
 • Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes på vej til at få uddannelse og til at få papirer på deres færdigheder.

 
Glostrup Kommunes social- og sundhedssektor skal være en attraktiv arbejdsplads

 • Adgangen til kompetenceudvikling og opbakning af plejepersonalet på vores plejehjem skal sikre, at vi tiltrækker og fastholder kompetent personale.
 • Arbejdsmiljøet skal for de ansatte i den kommunale social- og sundhedssektor være i fokus.
 • Der skal være tilstrækkelige midler til at eftervidereuddanne personalet i den kommunale social- og sundhedssektor.
Call Now Button