Byudvikling og Bolig

Sammen skaber vi en grøn by, som sikrer sammenhæng mellem bygningsmassen, klimaudfordringer og grønne områder, der understøtter sociale aktiviteter på tværs af generationer i hele kommunen

Vores budskab

Glostrup Kommune skal være en attraktiv kommune at flytte til og en kommune, som folk ønsker at blive boende i hele deres liv. Vi ønsker en grøn by, hvor vi kan mødes på tværs af forskelle, og hvor der er aktiviteter og udvikling i hele kommunen
Grøn
Byudviklingen skal være grøn
Livssituation
Der skal være boliger til forskellige livssituationer
Hele kommunen
Udvikling skal ske i hele kommunen

Læs hele vores byudvikling og bolig politik her

Glostrup Kommune skal være en attraktiv kommune at flytte til og en kommune, som folk ønsker at blive boende i hele deres liv. Vi ønsker en grøn by, hvor vi kan mødes på tværs af forskelle, og hvor der er aktiviteter og udvikling i hele kommunen.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi en grøn by, som sikrer sammenhæng mellem bygningsmassen, klimaudfordringer og grønne områder, der understøtter sociale aktiviteter på tværs af generationer i hele kommunen. 

 
Byudviklingen skal være grøn

 • Krav til bæredygtighed og grønne områder i forbindelse med nybyggeri og renovering på kommunens arealer og ved ændring af lokalplaner.
 • Klimaløsninger skal tænkes ind i planlægningen af kommunens udvikling og bidrage med rekreative områder.

 
Der skal være boliger til forskellige livssituationer

 • Blandede boliger i kommunen, hvor familier og enlige, indfødte og tilflyttere, unge og ældre møder hinanden på tværs af forskelle.
 • Billige ældreboliger, der skal understøtte fysiske, psykiske og sociale behov.
 • Herbergspladser skal være ”up-to date” standard med eget værelse inkl. bad og tekøkken.
 • Studieboliger skal opføres tæt på offentlig transport og tiltrække unge under uddannelse.
 • Der skal være fokus på en boligsammensætning, der indeholder både leje, andel og ejerboliger, og som tilgodeser mangfoldighed i borgersammensætningen.

 
Udvikling skal ske i hele kommunen

 • Byudviklingen med boliger og butikker skal ikke kun ske ved S-togstationen, men i lige så høj grad ved letbanestationerne i Hvissinge og Ejby.
 • Blandede leje-, andel og ejerboliger i hele kommunen forbundet med letbanen i 2025.
 • Stisystemer med cykel- og gangstier skal binde bydelene i kommunen sammen og forbinde Glostrup med nabokommunerne.
 • Alle bydele i kommunen skal understøtte et socialt og aktivt liv.
 • Servicebussen skal gøres gratis igen og blandt andet tilgodese skolebørns transport rundt i kommunen.
Call Now Button