Dagtilbud

Sammen skaber vi trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbuddene i Glostrup, både for vores børn og for vores ansatte

Vores budskab

Børn og ansatte i dagtilbud i Glostrup Kommune skal have de bedste forhold. Vi prioriterer det gode børneliv - børnenes leg, læring og trivsel, så vores børn kan få den bedste start på deres kommende skoleliv. De ansattes opgaver i dagtilbuddene er vigtige opgaver. Vi skal derfor lytte til dem og anerkende deres ideer og behov. Det er vigtigt, de får tilbudt udviklings- og læringsmuligheder for at sikre den bedste trivsel for både børn og ansatte
Trivsel
Dagtilbud i Glostrup Kommune skal prioritere udvikling og trivsel for såvel børn som vores ansatte i dagtilbuddene
Fællesskab
Dagtilbud i Glostrup Kommune skal være inkluderende og fællesskabsorienterede
Attraktiv
Dagtilbud i Glostrup Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads

Læs hele vores dagtilbudspolitik her

Børn og ansatte i dagtilbud i Glostrup Kommune skal have de bedste forhold. Vi prioriterer det gode børneliv – børnenes leg, læring og trivsel, så vores børn kan få den bedste start på deres kommende skoleliv. De ansattes opgaver i dagtilbuddene er vigtige opgaver. Vi skal derfor lytte til dem og anerkende deres ideer og behov. Det er vigtigt, de får tilbudt udviklings- og læringsmuligheder for at sikre den bedste trivsel for både børn og ansatte.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbuddene i Glostrup, både for vores børn og for vores ansatte.   

 
Dagtilbud i Glostrup Kommune skal prioritere udvikling og trivsel for såvel børn som vores ansatte i dagtilbuddene

 • Detailstyring skal tilbage til institutionerne med tillid til de fagprofessionelle og nærvær til kerneopgaverne.
 • Tid til børnene skal prioriteres frem for tid til dokumentation.
 • BUPL’s minimumsnormeringer af forholdet mellem pædagoger og ikke/pædagoger på 80/20 skal respekteres – i stedet for Glostrups nuværende 70/30 normering.
 • Fokus på at skabe rammerne for og udvikle børnenes kreative kompetencer, for fysisk aktivitet og generelt aktiviteter i og med naturen.
 • Børns kreative kompetencer skal understøttes ved at prioritere flere specialpædagoger med kreative baggrunde i eksempelvis billedkunst, musik og andre kreative tilbud.

 
Dagtilbud i Glostrup Kommune skal være inkluderende og fællesskabsorienterede

 • Forældrebestyrelserne skal styrkes og derigennem nærdemokratiet og fællesskabet omkring daginstitutionerne.
 • Vi ser mangfoldighed i dagtilbuddene som en styrke, som bliver en gevinst for børnene gennem hele deres liv.
 • Inklusion skal støttes ved, at gruppeordningerne er i almenområdet, så de ressourceudfordrede børn får mulighed for at få dækket deres særlige behov, uden at de bliver taget ud af det større fællesskab.
 • Kommunen skal sikre en mangfoldig sammensætning i daginstitutioner, som afspejler befolkningen i hele kommunen.

 
Dagtilbud i Glostrup Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads

 • Ansatte i dagtilbud, der dedikerer mange år af deres arbejdsliv til kommunen skal værdsættes, og de konkrete belønninger skal udvikles i samarbejde med fagpersonalet.
 • Ansatte i dagtilbud tilbydes opkvalificering, som f.eks. meritpædagoguddannelse, diplomuddannelse eller lignende videreuddannelser efter 5 sammenhængende års ansættelse i kommunen.
 • Ansatte skal have deres kutymefridage tilbage for juleaften, nytårsaften og Kristi Himmelfart.
 • Det skal være muligt at forhandle tilskud ved særlige videreuddannende specialiseringer.
Call Now Button