Erhverv

Sammen skaber vi et styrket og bæredygtigt erhvervsliv i Glostrup, hvor virksomhederne er stolte af deres kommune, og hvor borgerne støtter op omkring deres lokale virksomheder

Vores budskab

Glostrup Kommune skal være et attraktivt sted for vores mange virksomheder og arbejdspladser i Glostrup Kommune. Samarbejdet mellem virksomheder, kommune og borgere skal være tæt, og det er politikernes ansvar at skabe rammerne for, at erhvervslivet i Glostrup trives – til gavn for byens borgere, klima, miljø og kommunens økonomi
Involvering
Erhvervslivet skal involveres i undervisning og kulturliv
Borgerne
Borgerne skal involveres i erhvervslivet
Stemme
Erhvervslivets stemme skal høres i kommunalpolitik
Nærmiljø
Butikkernes varer skal dufte i vores nærmiljø

Læs hele vores erhvervspolitik her

Glostrup Kommune skal være et attraktivt sted for vores mange virksomheder og arbejdspladser i Glostrup Kommune. Samarbejdet mellem virksomheder, kommune og borgere skal være tæt, og det er politikernes ansvar at skabe rammerne for, at erhvervslivet i Glostrup trives – til gavn for byens borgere, klima, miljø og kommunens økonomi.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi et styrket og bæredygtigt erhvervsliv i Glostrup, hvor virksomhederne er stolte af deres kommune, og hvor borgerne støtter op omkring deres lokale virksomheder. 

 
Erhvervslivet skal involveres i undervisning og kulturliv  

 • Virksomheder skal involveres i kulturlivet og inviteres til at deltage i f.eks. Glostrup Festival.
 • Kulturnatten skal udbygges, så den ikke kun finder sted i centrum af Glostrup.
 • Virksomheder skal inviteres ind i undervisningen af byens borgere (folkeskole, voksenundervisning osv.).

 
Borgerne skal involveres i erhvervslivet

 • Glostrup Kommune skal facilitere samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunens institutioner.
 • Skoleelevers muligheder for erhvervspraktik og virksomhedsbesøg skal være en naturlig del af deres skolegang.
 • Lokale borgere skal hjælpes til at søge lokale stillinger, hvor relevant.
 • Glostrup Kommune skal have fokus på at borgere ser det som naturligt at støtte op omkring lokale erhvervsdrivende.

 
Erhvervslivets stemme skal høres i kommunalpolitik

 • Erhvervslivet skal høres, når der træffes beslutninger i kommunalbestyrelsen.
 • Glostrup Kommune skal være nysgerrig på lokale virksomheders innovative løsninger.
 • Glostrup Kommune skal være opsøgende i forhold til virksomhedernes udfordringer.

 
Butikkernes varer skal dufte i vores nærmiljø

 • Mindre butikker skal nemt kunne få fodfæste i vores kommune.
 • Virksomheder skal have gode vilkår ved f.eks. støtte fra en erhvervskonsulent.
 • Lokalplaner skal understøtte liberalt erhverv i lokalområderne, så handel og service ikke i så høj grad kun centreres i Glostrup Bymidte.
Call Now Button