Grøn

Sammen skaber vi en grøn kommune med lav CO2-udledning og forurening og med natur og biodiversitet til alle borgere

Vores budskab

Glostrup Kommune skal tage del i ansvaret for, at vi som land lykkes med at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030. Den grønne omstilling skal vægtes højt, og miljø og klima skal tænkes ind på tværs af kommunens politikområder
Glostrup skal have flere byrum med natur og biodiversitet
Energiforbruget skal være grønt
Transporten skal være grøn

Læs hele vores grøn politik her

Glostrup Kommune skal tage del i ansvaret for, at vi som land lykkes med at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030. Den grønne omstilling skal vægtes højt, og miljø og klima skal tænkes ind på tværs af kommunens politikområder.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi en grøn kommune med lav CO2-udledning og forurening og med natur og biodiversitet til alle borgere.

 
Glostrup skal have flere byrum med natur og biodiversitet

 • De grønne områder, som er i byen, bibeholdes, og grønne områder indtænkes, når der udbygges.
 • Parker og grønne områder skal indrettes, så de inviterer til leg, læring og aktiv anvendelse.
 • Biodiversiteten i kommunen fremmes – både på eksisterende samt nybyggede arealer – samt på kommunens grønne arealer, små såvel som store.
 • Borgerne, foreninger og erhvervslivet skal inddrages i idéudvikling til at skabe øget biodiversitet og flere grønne tiltag.

 
Energiforbruget skal være grønt

 • El-forbruget i kommunens bygninger skal dækkes af 100% grøn strøm inden 2025.
 • Der skal stilles krav til grønne løsninger ved ændring af lokalplaner.
 • Mulighederne for anvendelse af vedvarende energi til opvarmning af bygninger skal øges og prioriteres.
 • I samarbejde med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen skal der lægges en plan for, hvordan og hvornår Glostrup Kommune kan blive CO2–neutral.

 
Transporten skal være grøn

 • Kommunens køretøjer skal i videst muligt omfang være eldrevne.
 • Der skal opstilles el-ladestandere på udvalgte steder i kommunen, som understøtter borgernes mulighed for at anskaffe sig en elbil.
 • Attraktive cykelstier og -ruter i kommunen skal binde bydelene i Glostrup sammen og være bindeled til andre kommuner.
 • Offentlig transport skal styrkes, herunder videreudvikling og udnyttelse af nye muligheder i forbindelse med letbanen.
Call Now Button