Kultur og Fritid

Sammen skaber vi et forenings- og kulturliv, som samarbejder på tværs af foreninger og institutioner i kommunen, og som engagerer endnu flere frivillige, så alle Glostrups borgere oplever at være en del af disse mange tilbud, oplevelser og fællesskaber

Vores budskab

Glostrup Kommune skal være en kommune med et mangfoldigt udvalg af tilbud af oplevelser, aktiviteter og fællesskaber indenfor idræt, kunst, kultur og fritid. Det skyldes et rigt foreningsliv, engagerede frivillige/borgere samt gode kultur- og idrætsfaciliteter
Glostrup Kommune skal understøtte samarbejdet og hjælpe foreningslivet på vej
Foreningerne skal skabe fællesskab på tværs af generationer og baggrund
Interessen for sang, musik og drama og andre kreative aktiviteter skal styrkes

Læs hele vores kultur- og fritidspolitik her

Glostrup Kommune skal være en kommune med et mangfoldigt udvalg af tilbud af oplevelser, aktiviteter og fællesskaber indenfor idræt, kunst, kultur og fritid. Det skyldes et rigt foreningsliv, engagerede frivillige/borgere samt gode kultur- og idrætsfaciliteter.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi et forenings- og kulturliv, som samarbejder på tværs af foreninger og institutioner i kommunen, og som engagerer endnu flere frivillige, så alle Glostrups borgere oplever at være en del af disse mange tilbud, oplevelser og fællesskaber.  

 
Glostrup Kommune skal understøtte samarbejdet og hjælpe foreningslivet på vej

 • Det skal være attraktivt at være frivillig i Glostrup. Det betyder, at Glostrup Kommune skal understøtte de frivilliges arbejde og invitere til samarbejde på tværs af foreninger, institutioner og fællesskaber i kommunen.
 • Gode, tilstrækkelige og lettilgængelige faciliteter til foreningerne.
 • Lokaler og faciliteter skal udnyttes bedst muligt til gavn for alle borgere.
 • Glostrup Kommune skal fokusere på breddeidræt, da det er vigtigt, at mange dyrker idræt.
 • Foreningerne skal involveres og bidrage til beslutningsprocesserne for kultur- og fritidsområdet.
 • Glostrup Bio skal sikres som kulturtilbud.
 • En koordinerende kulturmedarbejder i kulturhuset med fysiske og personalemæssige ressourcer, som kan facilitere de tværgående frivillige indsatser i kommunen, og invitere relevante parter til at deltage i et frivillighedsråd.

 
Foreningerne skal skabe fællesskab på tværs af generationer og baggrund.

 • Aktiviteter på tværs af generationerne (børn/forældre/bedsteforældre) skal synliggøres og prioriteres.
 • Foreningerne skal bruges aktivt i integrationsarbejdet i Glostrup Kommune.
 • Tilbud til de 15-20-årige skal udvikles og prioriteres med henblik på at sikre, at de forbliver i foreningslivet.
 • Tilgængelighed til grønne områder skal understøtte aktiviteter i kommunen.

 
Interessen for sang, musik og drama og andre kreative aktiviteter skal styrkes

 • Musikskolens elever skal bruges aktivt i Glostrup kommune.
 • Musik, sang og drama skal bruges aktivt i integrationsarbejdet i Glostrup kommune
 • Der skal være øvelokaler tilgængeligt i hele kommunen – og ikke kun centralt.
 • Skolernes teatersale skal udnyttes som øvelokaler til amatørteater og til amatørkoncerter uden for skoletiden.
Call Now Button