Mangfoldighed

Sammen skaber vi en kommune, som ser mangfoldighed som en gevinst, og hvor alle har lige muligheder

Vores budskab

Glostrup Kommune skal være en mangfoldig kommune, hvor der er plads til forskelligheder samtidig med, at vi fokuserer på det, der binder os sammen
Mangfoldighed
Glostrup Kommune skal fokusere på mangfoldighed
Boligområder
Glostrup Kommune skal bestå af mangfoldige boligområder
Integration
Glostrup Kommune skal fremme frihed, mangfoldighed og integration

Læs hele vores mangfoldighedspolitik her

Glostrup Kommune skal være en mangfoldig kommune, hvor der er plads til forskelligheder samtidig med, at vi fokuserer på det, der binder os sammen.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi en kommune, som ser mangfoldighed som en gevinst, og hvor alle har lige muligheder.

 
Glostrup Kommune skal fokusere på mangfoldighed

  • Glostrup Kommune skal sikre en mangfoldig sammensætning i skoler og daginstitutioner, så det afspejler befolkningen i hele kommunen.
  • Kultur-, fritids- og idrætsforeningerne samt musik, sang og drama skal bruges aktivt i integrationsarbejdet i Glostrup kommune.
  • Vores skønne naturområder og grønne initiativer skal bruges aktivt i integrationsarbejdet i Glostrup kommune.

 
Glostrup Kommune skal bestå af mangfoldige boligområder

  • Glostrup Kommune skal have blandede boliger, hvor familier og enlige, indfødte og tilflyttere, unge og ældre møder hinanden på tværs af forskelle.
  • Boligområderne i Glostrup er en blanding af leje, andel og ejerboliger og tilgodeser mangfoldighed i borgersammensætningen.

 
Glostrup Kommune skal fremme frihed, mangfoldighed og integration

  • Glostrup Kommune skal sikre tilstrækkelige midler til organisationer, iværksættere og frivillige, som fremmer frihed, mangfoldighed og integration nedefra.
  • Det, der binder borgerne sammen i Glostrup, er blandt andet hverdagsaktiviteter og deltagelse i lokalsamfundet, hvilket skal være den naturlige indgang til integrationen.
Call Now Button