Skolepolitik

Sammen skaber vi en skole, hvor hvert barn vil opleve sig selv som en ressource for vores fællesskab og fremtid – uanset hvilket behov og hvilken baggrund, barnet har

Vores budskab

Glostrup Skole skal være en skole med fritidstilbud, hvor både elever, medarbejdere, ledelse og forældre trives og føler et fællesskab og medansvar for at skabe de bedste vilkår for læring og dannelse for vores børn
Glostrup skolen skal udvikles af dem, der har den største ekspertise og erfaring med at drive skole
Glostrup Skole skal rumme alle børn og skabe gode og trygge rammer
Glostrup Skole skal være en attraktiv arbejdsplads

Læs hele vores skolepolitik her

Glostrup Skole skal være en skole med fritidstilbud, hvor både elever, medarbejdere, ledelse og forældre trives og føler et fællesskab og medansvar for at skabe de bedste vilkår for læring og dannelse for vores børn.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi en skole, hvor hvert barn vil opleve sig selv som en ressource for vores fællesskab og fremtid – uanset hvilket behov og hvilken baggrund, barnet har.
 
Glostrup skolen skal udvikles af dem, der har den største ekspertise og erfaring med at drive skole.

 • Detailstyring skal tilbage til skolen og ikke ligge hos politikerne.
 • Delegering af flest mulige beføjelser til skolebestyrelsen og skolens ledelse.
 • På sigt 5 skoler i Glostrup, hvor udskolingen kæder skolerne sammen.
 • Fællesskab og nærhed om at skabe de bedste vilkår for børnenes læring og dannelse – ud fra et børneperspektiv.

 
Glostrup Skole skal rumme alle børn og skabe gode og trygge rammer.

 • Rammerne skal tilpasses børnene – ikke omvendt.
 • Integrationen af specialområdet skal gøres til en succes – en gevinst for alle.
 • Glostrup Kommune skal sikre en mangfoldig sammensætning i skolerne, som afspejler befolkningen i kommunen.
 • Så få skift som muligt af voksne skal skabe trygge overgange.
 • Spændende og specialiserede fritidstilbud i SFO og klub skal understøtte leg og udvikling.
 • Naturen og kommunens grønne områder skal kunne bruges aktivt i undervisningen.

 
Glostrup Skole skal være en attraktiv arbejdsplads.

 • Gode muligheder for efteruddannelse og opkvalificering af pædagoger og lærere.
 • Kompetenceudvikling til specialområdet.
 • Løn til pædagoger og lærere på niveau med nabokommunerne inden for 5 år.
 • Medarbejdere til daglig rengøring og vedligehold ansættes af skolen.
Call Now Button