Social og Sundhed

Sammen skaber vi en kommune, som indretter sig efter mennesket og ikke omvendt, hvor borgeren ikke møder et system, men møder mennesker, og hvor udgangspunktet altid er borgerens perspektiv

Vores budskab

Glostrup Kommune skal være en kommune, hvor borgere er sikret trivsel, inddragelse og aktivt medborgerskab og samtidig en kommune, der sikrer lighed, værdighed og mangfoldighed på tværs af alle borgere i Glostrup Kommune
Kvalitet
Glostrup Kommune skal sikre kvaliteten i både den forebyggende og behandlende indsats i kommunens tilbud
Børn/Unge
Deltagelsesmuligheder skal rumme alle børn og unge
Ældre
Ældre borgeres behov skal tilgodeses
Attraktiv
Glostrup Kommunes social- og sundhedssektor skal være en attraktiv arbejdsplads

Læs hele vores social- og sundhedspolitik her

Glostrup Kommune skal være en kommune, hvor borgere er sikret trivsel, inddragelse og aktivt medborgerskab og samtidig en kommune, der sikrer lighed, værdighed og mangfoldighed på tværs af alle borgere i Glostrup Kommune.

 
Vores vision er:

Sammen skaber vi en kommune, som indretter sig efter mennesket og ikke omvendt, hvor borgeren ikke møder et system, men møder mennesker, og hvor udgangspunktet altid er borgerens perspektiv.   

 
Glostrup Kommune skal sikre kvaliteten i både den forebyggende og behandlende indsats i kommunens tilbud  

 • Pårørende skal inddrages, og netværket skal være en aktiv medspiller hvor muligt.
 • Samarbejdet med den regionale behandling af borgere skal være i fokus.
 • De kommunale råd skal inddrages aktivt i udviklingen af Glostrup kommunes tilbud.
 • Vores skønne naturområder og grønne initiativer skal bruges aktivt i de forebyggende og behandlende indsatser i Glostrup kommune.

 
Deltagelsesmuligheder skal rumme alle børn og unge

 • Ungeindsatsen bestående af Glostrup Ungdomsskole, Varmeværket (gadeplansindsats), Unge- & Uddannelsesenheden samt den kriminalpræventive indsats skal styrkes og koordineres.
 • Samarbejdet med plejefamilierne skal understøttes, og deres faglige kompetencer skal styrkes.

 
Ældre borgeres behov skal tilgodeses

 • Glostrup Kommunes indsatser skal gennemtænkes, så de tilgodeser ældre borgers behov. Dette kan være ift. bolig, mad, motion og sociale aktiviteter.
 • Ældres mulighed for et aktivt seniorliv skal støttes ved at skabe et betydeligt og indholdsrigt liv, gennem tæt samarbejde med det kommunale Seniorråd.
 • Tilstrækkelig billige og gerne almene ældreboliger, der understøtter ældres fysiske og sociale behov.
 • Tilgængelighed til grønne områder skal tydeliggøres og invitere ældre til også at bruge naturen og vores mange skønne grønne områder.
 • Servicebussen skal gøres gratis igen.

 
Glostrup Kommunes social- og sundhedssektor skal være en attraktiv arbejdsplads

 • Adgangen til kompetenceudvikling og opbakning af plejepersonalet på vores plejehjem skal sikre, at vi tiltrækker og fastholder kompetent personale.
 • Arbejdsmiljøet skal for de ansatte i den kommunale social- og sundhedssektor være i fokus.
 • Der skal være tilstrækkelige midler til at eftervidereuddanne personalet i den kommunale social- og sundhedssektor.
Call Now Button